Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
#WestBohemia1945https://www.indianhead.czWeb sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů

 

          

Chceme, aby se o našem městě znovu říkalo:  Strakonice – město sportu?

 

Podporu pravidelných sportovních a volnočasových aktivit považuji za jednu z nejdůležitějších věcí v prevenci proti výskytu sociálně patologických jevů, obzvláště u dětí a mládeže. Pravidelná pohybová aktivita by měla být součástí zdravého životního stylu. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, realita je zcela jiná. Může v tomto směru pomoci město?

Podpora sportu ze strany města musí být trvalá, soustavná, kontinuální a musí respektovat specifika a zákonitosti jednotlivých sportovních odvětví. Každý sportovní oddíl při plánování své tréninkové a závodní činnosti potřebuje vědět, zda s podporou města může počítat. Není možné jeden rok podpořit a další rok již nedostat peníze, se kterými již ve svých plánech počitaly.

Podpora sportu musí být systematická a napříč věkovými kategoriemi. Od podpory mládeže, přes podporu dospělých, až po podporu oddílů reprezentujících naše město v nejvyšších soutěžích. Důležitá je i podpora jednorázových akcí, které mají ve Strakonicích dlouhou tradici i akcí nových. Dvakrát to platí pro aktivity, které jsou otevřené široké veřejnosti.

Dlouhodobě se snažíme navýšit prostředky na podporu sportu. V období ekonomické konjunktury a vysoké daňové výtěžnosti, kdy město má ve svém rozpočtu větší příjmy než dříve, je nutné sportovní aktivity podpořit v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.

V jakém světle se pak jeví chystaný jednorázový příspěvek města na podporu volnočasových aktivit dětí v hodnotě 500,-Kč na dítě? Z mého pohledu jako nesystémový a populistický krok současného vedení města, kdy si za městské peníze (tedy peníze nás všech) kupují hlasy voličů před podzimními komunálními volbami.

Dáváme ANO podpoře sportu a volnočasových aktivit, zároveň NE zneuživání městských peněz. Podpora musí být transparentní a systémová! Chceme, aby se o našem městě znovu říkalo: „Strakonice – město sportu!“

Mgr. Radek Sosna , srpen 2018