Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Rozhovor s paní Jaroslavou Cháberovou

  1. Jak hodnotíte jako bývalá ředitelka školy výstavbu nové budovy ZŠ Povážská s odstupem několika let?

Myslím si, že čas ukazuje, že naše snaha se vyplatila a nebojovali jsme nadarmo. V této části Strakonic byla škola vždy potřebná a nyní je i slušně využívaná. Za pár let si na bývalá varování o nesmyslnosti této „gigantické“ stavby nikdo nevzpomene.

Přenesli jsme přes počáteční obtíže, kdy jsme museli reagovat na různé nepravdivé informace, dnes se stav stabilizoval a škola se může po všech stránkách dále rozvíjet.

Chaberova06

  1. Jak dlouho jste na škole působila a s jakými problémy jste se potýkali?

 Od roku 1987. Nejdříve jsme učili v jedné budově, dále na Podsrpu a v MŠ Šumavská. V roce 1988 byl dokončen 2. stupeň. Škola sice byla umístěna na pěkném místě, ale neměla potřebné zázemí.  

Např.  na obědy se dojíždělo autobusem, později se vozily do školy, kdy na úkor společné místnosti pedagogů – sborovny- vznikla provizorní školní jídelna. Dále jsme obědvali v restauraci Šumavská a nakonec jsme docházeli do MŠ na Šumavské.

Horší ovšem bylo, když se začaly zvyšovat nároky na provoz školy, na její vybavení a specializovaná pracoviště, např. počítačovou učebnu, učebnu chemie, fyziky, apod. Prostě tu nebylo místo na rozvoj. Náhradní řešení přineslo spojení se školou na Velkém náměstí, ale pořád to znamenalo cestovat, rozvrh přizpůsobovat momentálním potřebám.

Ovšem ani zde na tom nebyli o mnoho lépe – pracovali ve dvou od sebe vzdálených budovách (pokud připočítám ještě budovu Kochana z Prachové, tak ve třech). Střídali i školní jídelny – kino Svět, jídelnu v Plánkově ulici a jídelnu ve škole FLČ.

 Jako tělocvična sloužila pouze hala v Lidické ulici.

 

  1. Co tedy podle Vás bylo největším přínosem výstavby nové školní budovy?

 Jak už jsem v minulosti mnohokrát řekla - důstojné zázemí, které zajišťuje podmínky pro rozvoj školy v 21. století. Budova slouží nejen vzdělávacím účelům, ale i sportovnímu a kulturnímu vyžití.

Jsem ráda, že pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají konečně šanci pracovat na jednom místě „pod jednou střechou“, tím se jejich pracovní podmínky značně zlepšily.

 Nejdůležitější ovšem je, že výborné podmínky pro svou seberealizaci tu našly i naše děti – kromě pravidelného denního školního režimu zde mohou navštěvovat i různé volnočasové aktivity, a tím rodičům usnadňují problémy spojené s cestováním do centra.

Teď už záleží pouze na nich, jak nabízené možnosti využijí.