Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.

Napsali o nás

07.jpg

Český rozhlas 

Otázky pro natáčení a vysílání volebních speciálů z okresních a statutárních měst 2022

1) Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?
Popsaný problém, který vznikl v roce 2016 uzavřením smluv nevýhodných pro teplárnu tehdejším představenstvem společnosti v současné době již není aktuální. Čeho se však obáváme, je příprava prodeje teplárny předem určenému zájemci. Všechny kroky činěné současným vedením města, včetně vyjádření učiněných např. na jednání zastupitelstva města, tomu nasvědčují. Proto náš volební program obsahuje bod, který říká:
„zastavíme chystaný prodej teplárny“. Jsme přesvědčení, že tak jako je tomu u výroby a distribuce pitné vody, má mít město pod svou kontrolou i výrobu tepla a teplé vody. V této souvislosti chceme usilovat o energetickou soběstačnost města a jeho lidí.

2) Strakonice - podobně jako další města - musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?
Že je nutné hledat ve zmíněné záležitosti řešení, víme. Obsahuje to i náš volební program. Z dřívější doby máme praktické zkušenosti, že má radnice jisté možnosti, jak motivovat lidi nedostatkových profesí, aby přišli do Strakonic. Zejména pokud se to týká oblastí, které se dají nazvat veřejnou službou. Lze nabídnout např. městský byt, a nejen to. Své nápady však nechceme prezentovat veřejně, ale rádi bychom je využili, pokud od voličů dostaneme důvěru. 

3) Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?Areál bývalého Fezka je velmi rozsáhlý a většinu vlastní firma Moira. V tomto případě se však jedná o jeden objekt v majetku města, kde v současné době velmi dobře funguje neformální skupina Jsme Strakonice, spolek Sunshine Cabaret z.s. a zapsaný spolek Ostrov 1415. Tyto spřátelené organizace již mnoho let velmi dobře působí ve prospěch alternativní kultury ve městě. V plánu mají vybudování komunitního centra, které ve městě chybí. Takže ano, této organizaci dáváme plnou podporu. Tím míníme finanční podporu na činnost, podporu při rekonstrukci a údržbě objektu i podporu z hlediska spolupráce na jejich propagaci či součinnost s Městským kulturním střediskem. Nakonec naším cílem je, podporovat všechny spolky, které svou tvůrčí činností naše město obohacují. To ovšem můžeme splnit jen za předpokladu, že získáme dostatek hlasů ve volbách.    

4) Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?
Naše město má platný územní plán i strategický plán rozvoje. Byl však vytvořen již za předchozího vedení a nebyl dlouho aktualizován. Z nich by se měla odvíjet architektonická koncepce celého města. Ta bohužel zcela chybí. Občas se vyzobne nějaký problém a radnice ho řeší bez širších souvislostí. Je tedy nutné zpracovat nový strategický plán, který by odpovídal současnosti a reagoval i na aktuální problémy. Covid, válka na Ukrajině, energetická krize, sucho a bleskové povodně – to vše z úrovně města nevyřešíme. Je ale důležité, jak budeme ovlivňovat bezprostřední okolí a jaké podmínky si v našem městě vytvoříme pro důstojný život všech generací. A na to přímý vliv máme. Řešení nabízíme v našem volebním programu. Nový strategický plán rozvoje Strakonic, který obsáhne řešení důležitých záležitostí. Nabízíme však i řešení konkrétních věcí, např. výstavbu bytů pro mladé, zlevnění pitné vody, nebo celoroční úklid města. Je mnoho důvodů proč volit JIHOČECHY 2012 – kandidátku č. 5. 

JIHOČEŠI 2012 (Lídr kandidátky - Ing. Miroslava Zralá)

MLADÁ FRONTA DNES / čtvrtek 1.9.2022

(Ing. Miroslava Zralá - odpovědi na otázky )

1. Jaká bude další budoucnost Teplárny Strakonice? Dokáže ji město modernizovat? Podaří se pro občany i firmy udržet ceny tepla a zdražit třeba jen i inflaci? 
V minulosti měla teplárna zpracovaný investiční plán, který byl postupně naplňován, např. výstavbou nových kotlů. V posledních osmi letech však byly investice a opravy hodně omezeny, proto bude nezbytné plán investic aktualizovat. Je známo, že zvýšení ceny tepla připravuje teplárna se souhlasem vedení města hned po volbách. Máme však jinou obavu, a to z příprav prodeje teplárny předem určenému zájemci. Z veřejných vyjádření např. místostarosty města na jednání zastupitelstva, a kroků činěných vedením města v poslední době tomu vše nasvědčuje. Teplárna je směřovaná do situace, kdy bude oznámeno, že nezbývá nic jiného, než ji někomu prodat. Proto náš volební program obsahuje bod, který říká: „zastavíme chystaný prodej teplárny“. Jsme přesvědčení, že tak jako je tomu u výroby a distribuce pitné vody, má mít město pod svou kontrolou i výrobu tepla a teplé vody. V této souvislosti budeme usilovat o energetickou soběstačnost města a jeho lidí.

2. Tím, jak se vše obrovsky zdražuje, je pro Strakonice dál udržitelné, aby byla například MHD zdarma? Nebo byste ji zpoplatnil? 
Zde budu opět citovat náš volební program:

„Pro zlepšení ekologické situace v našem městě a zmenšení počtu aut, která se pohybují v ulicích, musíme současné vedení pochválit za zavedení bezplatné MHD. To chceme po volbách zachovat. Co se však úplně nepovedlo, je její organizace. Autobusy jezdí většinou prázdné, což ukazuje, že jízdní řády nejsou nastaveny optimálně, takže je lidé ve Strakonicích nedokáží využít. To v novém volebním období napravíme.“

3. Má podle vás město dostatek obecních bytů, nebo by mělo přistoupit k výstavbě dalších a nabídnout tak výhodné bydlení? 
Zejména mladí lidé zakládající rodiny velmi obtížně řeší v našem městě své bydlení. Radnice v posledních 8 letech zcela rezignovala na výstavbu dostupných městských bytů, včetně získávání vhodných dotací, které by finančně realizaci podpořily. Je dobře, že se v této oblasti u nás angažují alespoň privátní firmy, ale bytů nevzniká dostatečný počet, a na rozdíl od města je pro investiční firmy přirozeně na prvním místě zisk.
Obnovíme proto výstavbu městských bytů pro mladé rodiny, soběstačné seniory i pro lidi ve složité životní situaci, např. samoživitele s dětmi.

4. Pokud byste se stal starostou (obhájil post), do řešení jakého problému byste se pustil nejdříve? 
Problémů, které jsou potřeba v našem městě řešit je mnoho a zasahují do různých oblastí. Řadu jsme jich popsali v našem volebním programu včetně návrhu, jakým způsobem je chceme řešit. Co je potřeba od základu změnit, je rozpočet města, od kterého se řešení jednotlivých problémů odvíjí. Město téměř neinvestuje, obrovsky narostl podíl neproduktivních výdajů, které nepřináší žádný dlouhodobý efekt. To chceme po volbách změnit.